Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61994A0374
Název - originál :Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 15 September 1998. European Night Services Ltd (ENS), Eurostar (UK) Ltd, formerly European Passenger Services Ltd (EPS), Union internationale des chemins de fer (UIC), NV Nederlandse Spoorwegen (NS) and Société nationale des chemins de fer français (SNCF) v Commission of the European Communities. Joined cases T-374/94, T-375/94, T-384/94 and T-388/94.
Název - překlad :Rozsudek Soudu prvního stupně (druhého senátu) ze dne 15. září 1998, European Night Services Ltd (ENS) a další proti Komisi Evropských společenství, spojené věci T-374/94, T-375/94, T-384/94 a T-388/94
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1998 Datum : Str. : II-03141
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61994A0374.pdf (pdf, 447kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti