Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61993J0312
Název - originál :Judgment of the Court of 14 December 1995. Peterbroeck, Van Campenhout & Cie SCS v Belgian State. Reference for a preliminary ruling: Cour d'appel de Bruxelles - Belgium. Power of a national court to consider of its own motion: the question whether national law is compatible with Community law. Case C-312/93.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. prosince 1995, Peterbroeck, Van Campenhout & Cie SCS proti belgickému státu (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce předložená cour d´appel v Bruselu), věc 312/93
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1995 Page I-04599 Datum : Str. :
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:1bu; pdf ATTTJ1BU; 61993J0312.pdf (1bu; pdf, 54; 131kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti