Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61992A0009
Název - originál :Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 22 April 1993. Automobiles Peugeot SA and Peugeot SA v Commission of the European Communities. Case T-9/92.
Název - překlad :Rozsudek Soudu prvního stupně (druhého senátu) ze dne 22. dubna 1993, Automobiles Peugeot SA a Peugeot SA proti Komisi Evropských společenství, věc T-9/92
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1993 Datum : Str. : II-00493
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:j83; pdf ATTW8J83; 61992A0009.pdf (j83; pdf, 188; 229kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti