Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61995A0213
Název - originál :Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber, extended composition) of 22 October 1997. Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (SCK) and Federatie van Nederlandse Kraanbedrijven (FNK) v Commission of the European Communities. Joined cases T-213/95 and T-18/96.
Název - překlad :Rozsudek Soudu prvního stupně (čtvrtého rozšířeného senátu) ze dne 22. října 1997, Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (SCK) a Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (FNK) proti Komisi Evropských společenství, spojené věci T-213/95 a T-18/96
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1997 Datum : 01/01/1997 Str. : II-01739
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61995A0213.pdf (pdf, 457kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti