Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61994J0021
Název - originál :Judgment of the Court of 5 July 1995. European Parliament v Council of the European Union. Case C-21/94.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. července 1995, Evropský parlament proti Radě Evropské unie, věc C-21/94
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1995 Datum : Str. : I-01827
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61994J0021.pdf (pdf, 138kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti