Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61994J0058
Název - originál :Judgment of the Court of 30 April 1996. Kingdom of the Netherlands v Council of the European Union. Case C-58/94.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. dubna 1996. Nizozemské království proti Radě Evropské unie, věc C-58/94
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1996 Datum : Str. : I-02169
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61994J0058.pdf (pdf, 187kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti