Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61991J0148
Název - originál :Judgment of the Court of 3 February 1993. Vereniging Veronica Omroep Organisatie v Commissariaat voor de Media. Case C-148/91.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 3. února 1993, Vereniging Veronica Omroep Organisatie proti Commissariaat voor de Media, věc C-148/91
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1993 Datum : Str. : I-00487
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61991J0148.pdf (pdf, 223kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti