Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61991J0126
Název - originál :Judgment of the Court of 18 May 1993. Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V. v Yves Rocher GmbH. Case C-126/91.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 18. května 1993, Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft e. V. proti Yves Rocher GmbH, věc C-126/91
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1993 Datum : Str. : I-02361
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61991J0126.pdf (pdf, 214kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti