Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61991J0185
Název - originál :Judgment of the Court of 17 November 1993. Bundesanstalt für den Güterfernverkehr v Gebrüder Reiff GmbH & Co. KG. Case C-185/91.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 17. listopadu 1993, Bundesanstalt für den Güterfernverkehr proti Gebrüder Reiff GmbH & Co. KG, věc C-185/91
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1993 Datum : Str. : I-05801
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61991J0185.pdf (pdf, 248kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti