Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61992J0023
Název - originál :Judgment of the Court of 2 August 1993. Maria Grana-Novoa v Landesversicherungsanstalt Hessen. Case C-23/92.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 2. srpna 1993, Maria Grana-Novoa proti Landesversicherungsanstalt Hessen, věc C-23/92
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1993 Datum : Str. : I-04505
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61992J0023.pdf (pdf, 235kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti