Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61991J0317
Název - originál :Arręt de la Cour du 30 novembre 1993. Deutsche Renault AG contre AUDI AG. Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. Libre circulation des marchandises - Droit des marques. Affaire C-317/91
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. listopadu 1993. Deutsche Renault AG proti AUDI AG. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Bundesgerichtshof – Německo. Volný pohyb zboží – Známkové právo. Věc C-317/91
Druh :Rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : Recueil de jurisprudence1993 Datum : Str. : I-6227-6272
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek : 45
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61991J0317.pdf (pdf, 291kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti