Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61993A0024
Název - originál :Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber, extended composition) of 8 October 1996. Compagnie maritime belge transports SA and Compagnie maritime belge SA, Dafra-Lines A/S, Deutsche Afrika-Linien GmbH & Co. and Nedlloyd Lijnen BV v Commission of the European Communities. Joined cases T-24/93, T-25/93, T-26/93 and T-28/93.
Název - překlad :Rozsudek Soudu prvního stupně (třetího rozšířeného senátu) ze dne 8. října 1996, Compagnie maritime belge transports SA a Compagnie maritime belge SA, Dafra-Lines A/S, Deutsche Afrika-Linien GmbH & Co. a Nedlloyd Lijnen BV proti Komisi Evropských společenství, spojené věci T-24/93, T-25/93, T-26/93 a T-28/93
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1996 Datum : Str. : II-01201
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61993A0024.pdf (pdf, 400kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti