Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61994J0194
Název - originál :
Název - překlad :
Druh :Rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : Datum : Str. :
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek : 0
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61994J0194.pdf (pdf, 133kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti