Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61991J0327
Název - originál :Judgment of the Court of 9 August 1994. French Republic v Commission of the European Communities. Case C-327/91.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. srpna 1994, Francouzská republika proti Komisi Evropských společenství, věc C-327/91
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1994 Datum : Str. : I-03641
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61991J0327.pdf (pdf, 160kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti