Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61994J0244
Název - originál :Judgment of the Court of 16 November 1995. Fédération Française des Sociétés d'Assurance, Société Paternelle-Vie, Union des Assurances de Paris-Vie and Caisse d'Assurance et de Prévoyance Mutuelle des Agriculteurs v Ministčre de l'Agriculture et de la Pęche. Case C-244/94.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. listopadu 1995, Fédération française des sociétés d’assurance, Société Paternelle-Vie, Union des assurances de Paris-Vie, Caisse d’assurance et de prévoyance mutuelle des agriculteurs proti Ministčre de l’agliculture et de la pęche, věc C-244/94
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1995 Datum : Str. : I-4013
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61994J0244.pdf (pdf, 134kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti