Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61990J0196
Název - originál :Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 4 October 1991. Fonds voor Arbeidsongevallen v Madeleine De Paep. Case C-196/90.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 4. října 1991, Foonds voor Arbeidsongevallen proti Madeleine De Paep, věc C-196/90
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1991 Datum : Str. : I-04815
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61990J0196.pdf (pdf, 190kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti