Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61991J0069
Název - originál :Judgment of the Court of 27 October 1993. Criminal proceedings against Francine Gillon, née Decoster. Case C-69/91.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. října 1993, trestní řízení proti Francine Decoster, provdané Gillon, věc C-69/91
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1993 Datum : Str. : I-5335
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61991J0069.pdf (pdf, 258kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti