Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61994J0016
Název - originál :Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 11 August 1995. Édouard Dubois et Fils SA and Général Cargo Services SA v Garonor Exploitation SA. Case C-16/94.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 11. srpna 1995, Édouard Dubois et fils SA a Général cargo services SA proti Garonor exploitation SA, věc C-16/94
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1995 Datum : Str. : I-02421
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61994J0016.pdf (pdf, 126kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti