Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61998J0344
Název - originál :Judgment of the Court of 14 December 2000. Masterfoods Ltd v HB Ice Cream Ltd. Case C-344/98.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. prosince 2000, Masterfoods Ltd proti HB Ice Cream Ltd, věc C-344/98
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 2000 Datum : Str. : I-11369
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61998J0344.pdf (pdf, 191kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti