Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61993J0018
Název - originál :Judgment of the Court of 17 May 1994. Corsica Ferries Italia Srl v Corpo dei Piloti del Porto di Genova. Case C-18/93.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 17. května 1994, Corsica Ferries Italia Srl proti Corpo dei piloti del porto di Genova, věc C-18/93
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1994 Datum : Str. : I-01783
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61993J0018.pdf (pdf, 150kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti