Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61990J0240
Název - originál :Judgment of the Court of 27 October 1992. Federal Republic of Germany v Commission of the European Communities. Case C-240/90.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. října 1990, Spolková republika Německo proti Komisi Evropských společenství, věc C-240/90
Druh :Rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1992 Datum : Str. : I-5383
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek : 0
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61990J0240.pdf (pdf, 268kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti