Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61992A0035
Název - originál :Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 27 October 1994. John Deere Ltd v Commission of the European Communities. Case T-35/92.
Název - překlad :Rozsudek Soudu prvního stupně (druhého senátu) ze dne 27. října 1994. John Deere Ltd proti Komisi Evropských společenství, věc T-35/92
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1994 Datum : Str. : II-00957
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:oot; pdf ATTDTOOT; 61992A0035.pdf (oot; pdf, 299; 311kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti