Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61991J0110
Název - originál :Judgment of the Court of 14 December 1993. Michael Moroni v Collo GmbH. Case C-110/91.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. prosince 1993, Michael Moroni proti Collo GmbH, věc C-110/91
Druh :Rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1993 Datum : Str. : I-6591
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek : 0
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61991J0110.pdf (pdf, 252kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti