Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Závazné termíny

Databáze Závazné termíny

Stránkovaný přehledČeskyDruhAnglickyNěmeckyFrancouzsky
akvakulturaZaquacultureAquakulturaquaculture
akvizice na účet třetích osobZcanvassing on behalf of third partiesAkquisition für Rechnung Dritterdémarchage pour le compte de tiers
akvizice/nabytí (podniku)PAcquisition x
alergieZallergiesAllergienallergies
aleutská chorobaZAleutian diseaseAleutenkrankheitmaladie aleoutienne
alfabetický kód NACE rev. 1 - 1 písmeno (sekce)ZNACE Rev. 1 alphabetical code (section)xx
alfabetický kód NACE rev. 1 - 2 písmena (subsekce)ZNACE Rev. 1 two-character alphabetical code (subsection)xx
alginát sodnýZsodium alginateNatriumalginatalginate de sodium
alginát vápenatýZcalcium alginateCalciumalginatalginate de calcium
algoritmus kódováníZscrambling algorithmVerwuerfelungs-Algorithmusalgorithme d'embrouillage
alkohol pro potravinářské užitíZalcohol destined for comestible useAlkohol für die Nahrungsmittelalcool comestible
alkoholizované vínoZwine fortified (for distillation)Brennwein, gespriteter Weinvin viné
alkylhalogenidy kovůPmetal alkyl halidesMetallalkylhalogenidehalogenures de métaux-alkyls
alopatickýZallopathicallopathique
alpská a horská plemenaZAlpine and mountain breeds
Alšova jihočeská galerieAleš South Bohemian GalleryGalerie Aleš de Bohęme du Sud
alternativní směrný ukazatelZalternative leading indicatoralternativer Frühindikator autre indicateur rapide
Alzeimerova chorobaAlzheimer’s diseasemaladie (f) d’Alzheimer 
ambulantní péčeoutpatient careambulante Pflege (f)soins ambulatoires (m)
americké karafiáty s prasklým kalichemZAmerican carnations with a split calyxgeplatzte amerikanische Nelkenoeillets américains a calice éclate

<< na začátek < předchozí ISAP
1
ISAP
2
... ISAP
7
ISAP
8
ISAP
9
... ISAP
711
ISAP
712
další > na konec >>

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti