Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Závazné termíny

Databáze Závazné termíny

Stránkovaný přehledČeskyDruhAnglickyNěmeckyFrancouzsky
(mrazírenská) plavidla lovící tuňáky vlečnou sítíZ(freezer) tuna seinersThunfischwadenfängern thoniers senneurs
(nárok na) daňový odpočetPTax credit x
(obchodní) firmaZname (of business)Firmadénomination (de commerce)
(předpoklad) trvání podnikuPGoing concernx
(pšenice) špaldaZspeltSpelzépeautre
(revidovaný) Pakt o stabilitě a růstu / Pakt stability a růstu(revised) Stability and Growth Pactpacte de stabilité et de croissance (révisé) (PSC) (m)
(společná) pravidla dovozuZ(common) rules for imports(gemeinsame) Regelung der Einfuhrenrégime (commun) applicable aux importations
(trvale) udržitelné lesní hospodaření / udržitelné obhospodařování lesůsustainable forestry / sustainable forest managementgestion durable des foręts (f)
(úředně) ověřená kopieP(officially) authenticated (event. certified) copy
1,1,1-trichlorethanP1,1,1-trichloroethane1,1,1-Trichlorethantrichloro-1,1,1-éthane
18měsíční program předsednictví18-Month Presidency Programme18-monatiges Programm der EU-Ratspräsidentschaftprogramme (m) de la présidence sur 18 mois
abrazivaZabrazivesxabrasifs
absolutní práhZabsolute thresholdabsolute Schwelleseuil absolut
absorbční papírZabsorbent paperxpapier absorbant
absorbovaná dávka (D)Pabsorbed dose (D)Energiedosis (D) edose absorbée (D) f
ACC - oblastní středisko řízeníZACC - Area Control CentreBezirkskontrollstellex
acetanhydridPacetic anhydrideEssigsäureanhydridanhydride acétique
acquis Společenství acquis communautaireacquis (m) communautaire
AD F/M (dcm) dodatečné clo na moukuZAD F/M (adf) additional duty on flourAD F/M (Zme) Zollzuschlag auf MehlAD F/M (daf) droit additionnel sur le farine
ad personam (pro vlastní osobu, osobně)Pad personamad personamad personam

<< na začátek < předchozí ISAP
1
ISAP
2
ISAP
3
ISAP
4
ISAP
5
ISAP
6
... ISAP
711
ISAP
712
další > na konec >>

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti