Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie

Databáze Cesta do Evropské unie

Stránkovaný přehledSvazekČástKapitola
Show details for 1. INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH STRUKTUR1. INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH STRUKTUR
Show details for 2. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR A ES V PŮSOBNOSTI MH ČR2. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR A ES V PŮSOBNOSTI MH ČR
Show details for 3. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - PRINCIPY3. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - PRINCIPY
Hide details for 4. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - EXPERTNÍ STUDIE - PROGRAM PHARE4. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - EXPERTNÍ STUDIE - PROGRAM PHARE
Show details for  I . ÚVOD I . ÚVOD
Hide details for  II . BEZPROSTŘEDNÍ POUŽITELNOST USTANOVENÍ EVROPSKÉ DOHODY TÝKAJÍCÍCH SE VOLNÉHO POHYBU ZBOŽÍ A BEZPEČNO II . BEZPROSTŘEDNÍ POUŽITELNOST USTANOVENÍ EVROPSKÉ DOHODY TÝKAJÍCÍCH SE VOLNÉHO POHYBU ZBOŽÍ A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLOVÝCH VÝROBKŮ. VÝKLAD ČL. 75 EVROPSKÉ DOHODY
A. Zásada volného pohybu zboží a bezpečnosti průmyslových výrobků
B. Základní nástroje technické harmonizace v EU
C. Technická harmonizace a Evropská dohoda - čl. 75 ED
D. Bezprostřední použitelnost ustanovení Evropské dohody
E. Dílčí závěr
Show details for III . ODKAZY NA TECHNICKÉ NORMY A PŘEDPOKLAD BEZPEČNOSTI PRŮMYSLOVÝCH VÝROBKŮ III . ODKAZY NA TECHNICKÉ NORMY A PŘEDPOKLAD BEZPEČNOSTI PRŮMYSLOVÝCH VÝROBKŮ
Show details for IV . PRÁVNÍ POVAHA ODKAZŮ NA TECHNICKÉ NORMY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH ČESKÉ REPUBLIKY IV . PRÁVNÍ POVAHA ODKAZŮ NA TECHNICKÉ NORMY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH ČESKÉ REPUBLIKY
Show details for V  . PRÁVNÍ POVAHA TECHNICKÉHO PŘEDPISU V . PRÁVNÍ POVAHA TECHNICKÉHO PŘEDPISU
Show details for VI . SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU VI . SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU
Show details for VII . SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA PŘIDRUŽENÉHO STÁTU S PRÁVEM EU ( NA PŘÍKLADU ČR) VII . SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA PŘIDRUŽENÉHO STÁTU S PRÁVEM EU ( NA PŘÍKLADU ČR)
Show details for VIII. TECHNICKÁ HARMONIZACE - DODATEK VIII. TECHNICKÁ HARMONIZACE - DODATEK
Show details for IX  . SHRNUTÍ A NÁMĚTY NA DALŠÍ POSTUPIX . SHRNUTÍ A NÁMĚTY NA DALŠÍ POSTUP
Show details for X  . PŘÍLOHA: PŘEVOD SMĚRNIC NOVÉHO PŘÍSTUPU DO NĚMECKÉHO PRÁVAX . PŘÍLOHA: PŘEVOD SMĚRNIC NOVÉHO PŘÍSTUPU DO NĚMECKÉHO PRÁVA
Show details for XI  . SUMMARYXI . SUMMARY
Show details for 5.INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRÁVA EU A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA S PRÁVEM EU V PŮSOBNOSTI MMR5.INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRÁVA EU A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA S PRÁVEM EU V PŮSOBNOSTI MMR
Show details for 6. METODICKÉ ZÁSADY SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA PŘIDRUŽENÉHO STÁTU S PRÁVEM EVROPSKÉ UNIE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIK6. METODICKÉ ZÁSADY SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA PŘIDRUŽENÉHO STÁTU S PRÁVEM EVROPSKÉ UNIE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIKY
Show details for 7. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY7. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY
Show details for 8. PODPORA REGIONÁLNÍ A MUNICIPÁLNÍ POLITIKY V EU8. PODPORA REGIONÁLNÍ A MUNICIPÁLNÍ POLITIKY V EU
Show details for 9. SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY S PRÁVEM ES (v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj)9. SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY S PRÁVEM ES (v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj)
Show details for 10. BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA V EVROPSKÉ UNII10. BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA V EVROPSKÉ UNII
Show details for 11. LEGISLATIVNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ UNIE V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU 11. LEGISLATIVNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ UNIE V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
Show details for 12. ÚSTAVNÍ ASPEKTY EVROPSKÉ INTEGRACE12. ÚSTAVNÍ ASPEKTY EVROPSKÉ INTEGRACE
Show details for 13. VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACE V ARCHITEKTUŘE A STAVITELSTVÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A EVROPSKOU UN13. VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACE V ARCHITEKTUŘE A STAVITELSTVÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A EVROPSKOU UNIÍ
Show details for 14. INTEGRAČNÍ AKTIVITY14. INTEGRAČNÍ AKTIVITY
Show details for 15. EKONOMICKÝ PROFIL ČESKÉ REPUBLIKY15. EKONOMICKÝ PROFIL ČESKÉ REPUBLIKY
Show details for 16. Program obnovy venkova16. Program obnovy venkova
Show details for 17. Zásady regionální politiky vlády České republiky17. Zásady regionální politiky vlády České republiky
Show details for 17. Regionální programy podpory malého a středního podnikání na rok 199917. Regionální programy podpory malého a středního podnikání na rok 1999
Show details for 18. Aktuální otázky sbližování práva ČR s právem ES(v rozsahu působnosti MMR)18. Aktuální otázky sbližování práva ČR s právem ES(v rozsahu působnosti MMR)
2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti