Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Pohledy

Dle celexu   Dle gestora   Dle data vydání v OJ   Směrnice dle celexu   Směrnice - novely   Směrnice dle transpozice   Gestor přidělen-počet   Dle spolugestora  

Stránkovaný přehled - pohled "Dle celexu"CelexNazevCitaceDatumStranaGestorPlatnost do
31995Q0329Amendment to the rules of procedure adopted by the Committee of the Regions at its sixth Plenary Session held on 1 and 2....L 06903/29/950047 - 0047MMR12/31/9999
31995Q0228(02)Změny Jednacího řádu Soudu prvního stupně Evropských společenství....L 04402/28/950064 - 0066MSP12/31/9999
31995Q0228(01)Změny jednacího řádu Soudního dvora Evropských společenství ze dne 19. června 1991....L 04402/28/950061 - 0063MSP12/31/9999
31995L0071Směrnice Rady 95/71/ES ze dne 22. prosince 1995, kterým se mění příloha směrnice 91/493/EHS o hygienických předpisech pr....L 33212/29/950040 - 0041MZe12/31/2005
31995L0070Směrnice Rady 95/70/ES ze dne 22. prosince 1995, kterou se stanoví minimální opatření Společenství pro zdolávání některý....L 33212/30/950033 - 0039MZe07/31/2008
31995L0069Směrnice Rady 95/69/ES ze dne 22. prosince 1995, kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci někte....L 33212/30/950015 - 0032MZe12/31/2005
31995L0068Směrnice Rady 95/68/ES ze dne 22. prosince 1995, kterou se mění směrnice 77/99/EHS o hygienických otázkách produkce a uv....L 33212/29/950010 - 0014MZe12/31/2005
31995L0067Směrnice Komise 95/67/ES ze dne 15. prosince 1995, kterou se upravuje technická definice “mezinárodních rozvojových bank....L 31412/28/95p.72ČNB06/14/2000
31995L0066Směrnice Komise 95/66/ES ze dne 14 . prosince 1995 , kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 77/93/EHS o ochranných....L 30812/21/950077 - 007807/29/2000
31995L0065Commission Directive 95/65/EC of 14 December 1995 amending Directive 92/76/EEC recognizing protected zones exposed to pa....L 30812/21/950075 - 007601/01/1996 12:00:00 AM
31995L0064Směrnice Rady 95/64/ES ze dne 8. prosince 1995 o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři....L 32012/30/950025ČSÚ06/25/2009
31995L0063Směrnice Rady 95/63/ES ze dne 5. prosince 1995, kterou se mění směrnice 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečno....L 33512/29/950028 - 0036MPSV10/22/2009
31995L0062Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/62/ES ze dne 13. prosince 1995 o aplikaci poskytování otevrené síte (ONP) na h....L 32112/30/950006 - 0024MPO06/29/1998
31995L0061Směrnice Rady 95/61/ES ze dne 29. listopadu 1995, kterou se mění příloha II směrnice 90/642/EHS o stanovení maximálních ....L 29212/06/950027 - 0030MZ08/31/2008
31995L0060Směrnice Rady 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém značení plynových olejů a petroleje....L 29112/06/950046 - 0047MF12/31/9999
31995L0059Směrnice Rady 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákovýc....L 29112/06/95p.40MF12/31/2010
31995L0058Directive 95/58/EC of the European Parliament and of the Council of 29 November 1995 amending Directive 79/581/EEC on co....L 29912/12/950010 - 001203/17/2000 12:00:00 AM
31995L0057Směrnice Rady 95/57/ES ze dne 23. listopadu 1995 o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu....L 29112/06/950032 - 0039ČSÚ08/10/2011
31995L0056Směrnice Komise 95/56/ES ze dne 8. listopadu 1995, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/61/EHS o ....L 28611/29/950001 - 0044MD10/31/2014
31995L0055Směrnice Komise 95/55/ES ze dne 31 . října 1995 , kterou se mění směrnice Rady 70/524/EHS o doplňkových látkách v krmive....L 26311/04/950018 - 001908/31/2010
31995L0054Směrnice Komise 95/54/ES ze dne 31. října 1995, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/245/EHS o sb....L 26611/08/950001 - 0066MD10/31/2014
31995L0053Směrnice Rady 95/53/ES ze dne 25. října 1995, kterou se stanoví zásady organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvíř....L 26511/08/950017 - 0022MZe12/31/2005
31995L0052Council Directive 95/52/EC of 25 October 1995 amending Directive 90/675/EEC laying down the principles governing the org....L 26511/08/950016 - 001612/31/1996 12:00:00 AM
31995L0051Směrnice Komise 95/51/ES ze dne 18. října 1995, kterou se mění směrnice 90/388/EHS s ohledem na zrušení omezení pro použ....L 25610/26/950049 - 0054MPO07/24/2003
31995L0050Směrnice Rady 95/50/ES ze dne 6. října 1995 o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí....L 24910/17/950035 - 0040MD11/12/2022
31995L0049Směrnice Komise 95/49/ES ze dne 26. září 1995, kterou se aktualizuje seznam subjektů, na které se vztahuje směrnice 91/2....L 23309/30/950086 - 0087MPO06/30/2004
31995L0048Směrnice Komise 95/48/ES ze dne 20. září 1995, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 92/21/EHS o hmot....L 23309/30/950073 - 0085MD10/31/2014
31995L0047Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/47/ES ze dne 24. října 1995 o užívání norem pro přenos televizních signálů....L 28111/23/950051 - 0054MPO07/24/2003
31995L0046Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracován....L 28111/23/950031 - 0050ÚOOÚ05/24/2018
31995L0045Směrnice Komise 95/45/EHS ze dne 26. července 1995, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se barviv....L 22609/22/950001 - 0045MZ01/29/2009
31995L0044Směrnice Komise 95/44/ES ze dne 26. července 1995, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo v....L 18408/03/950034 - 0100MZe07/07/2008
31995L0043Směrnice Komise 95/43/ES ze dne 20. července 1995, kterou se mění přílohy C a D směrnice Rady 92/51 EHS o druhém obecném....L 18408/03/950021 - 0033MŠMT10/19/2007
31995L0042Commission Directive 95/42/EC of 19 July 1995 amending Directive 93/102/EC amending Directive 79/112/EEC on the approxim....L 18208/02/950020 - 002005/25/2000
31995L0041Směrnice Komise 95/41/ES ze dne 19. července 1995, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 77/93/EHS o ochranných o....L 18208/02/950017 - 001907/29/2000
31995L0040Commission Directive 95/40/EC of 19 July 1995 amending Directive 92/76/EEC recognizing protected zones exposed to partic....L 18208/02/950014 - 001612/31/1996 12:00:00 AM
31995L0039Směrnice Rady 95/39/ES ze dne 17. července 1995, kterou se mění přílohy směrnic 86/362/EHS a 86/363/EHS o stanovení maxi....L 19708/22/950029 - 0031MZ08/31/2008
31995L0038Směrnice Rady 95/38/ES ze dne 17. července 1995, kterou se mění přílohy I a II směrnice 90/642/EHS o stanovení maximální....L 19708/22/950014 - 0028MZ08/31/2008
31995L0037Směrnice Komise 95/37/ES ze dne 18 . července 1995 , kterou se mění směrnice Rady 70/524/EHS o doplňkových látkách v krm....L 17207/22/950021 - 002208/31/2010
31995L0036Směrnice Komise 95/36/ES ze dne 14. července 1995, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochran....L 17207/22/950008 - 0020MZe06/13/2011
31995L0035Směrnice Komise 95/35/ES ze dne 14. července 1995, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochran....L 17207/22/950006 - 0007MZe06/13/2011
31995L0034Osmnáctá směrnice Komise 95/34/ES ze dne 10. července 1995, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, ....L 16707/18/950019 - 0021MZ07/10/2013
31995L0033Směrnice Komise 95/33/ES ze dne 10. července 1995, kterou se mění směrnice Rady 82/471/EHS o určitých produktech používa....L 16707/18/950017 - 0018MZe08/31/2010
31995L0032Šestá směrnice Komise 95/32/ES ze dne 7. července 1995 o metodách analýzy nezbytných pro kontrolu složení kosmetických p.... L 17807/28/950020 - 0035MZ12/31/9999
31995L0031Směrnice Komise 95/31/ES ze dne 5. července 1995, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu náhradních sladidel ....L 17807/28/950001 - 0019MZ07/07/2008
31995L0030Směrnice Komise 95/30/ES ze dne 30. června 1995, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 90/679/EHS o o....L 15507/06/950041 - 0042MZ11/05/2000
31995L0029Směrnice Rady 95/29/ES, kterou se mění směrnice 91/628/EHS o ochraně zvířat během přepravy....L 14806/30/950052 - 0063MZe01/04/2007
31995L0028Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/28/ES ze dne 24. října 1995 o hořlavosti materiálů vnitřní výbavy určitých kate....L 28111/23/950001 - 0030MD10/31/2014
31995L0027European Parliament and Council Directive 95/27/EC of 29 June 1995 amending Council Directive 86/662/EEC on the limitati....L 16807/18/950014 - 001701/03/2002 12:00:00 AM
31995L0026Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/26/ES ze dne 29. června 1995, kterou se mění směrnice 77/780/EHS a 89/646/EHS o....L 16807/18/950007 - 0013MF12/31/9999
31995L0025Council Directive 95/25/EC of 22 June 1995 amending Directive 64/432/EEC on health problems affecting intra- Community t....L 24310/11/950016 - 001605/31/1998

<< na začátek < předchozí ISAP
1
ISAP
2
... ISAP
1309
ISAP
1310
ISAP
1311
ISAP
1312
ISAP
1313
ISAP
1314
další > na konec >>

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti