Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Pohledy

Dle celexu   Dle gestora   Dle data vydání v OJ   Směrnice dle celexu   Směrnice - novely   Směrnice dle transpozice   Gestor přidělen-počet   Dle spolugestora  

Stránkovaný přehled - pohled "Dle celexu"CelexNazevCitaceDatumStranaGestorPlatnost do
31995L0024Council Directive 95/24/EC of 22 June 1995 amending the Annex to Directive 85/73/EEC on the financing of veterinary insp....L 24310/11/950014 - 001512/31/2007
31995L0023Směrnice Rady 95/23/ES ze dne 22. června 1995, kterou se mění směrnice 64/433/EHS o hygienických podmínkách produkce čer....L 24310/11/950007 - 0013MZe12/31/2005
31995L0022Směrnice Rady 95/22/ES ze dne 22. června 1995, kterou se mění směrnice 91/67/EHS o veterinárních předpisech pro uvádění ....L 24310/11/950001 - 0006MZe07/31/2008
31995L0021Směrnice Rady 95/21/ES ze dne 19. června 1995 o uplatňování mezinárodních norem pro bezpečnost lodí, zabránění znečištěn....L 15707/07/95p.1MD12/31/2010
31995L0019Směrnice Rady 95/19/EC ze dne 19. června 1995 o přidělování kapacity železniční infrastruktury a o zpoplatnění infrastru....L 14306/27/95p.75MD03/14/2001
31995L0018Směrnice Rady 95/18/ES ze dne 19. června 1995 o vydávání licencí železničním podnikům.... L 14306/27/950070 - 0074MD06/16/2015
31995L0017Směrnice Komise 95/17/ES ze dne 19. června 1995, kterou se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 76/768/EHS, pokud....L 14006/23/950026 - 0029MZ07/10/2013
31995L0016Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týk....L 21309/07/950001 - 0031ÚNMZ04/19/2016
31995L0015Směrnice Komise 95/15/ES ze dne 31. května 1995, kterou se upravuje směrnice Rady 89/647/EHS o ukazateli kapitálové přim....L 12506/08/9523ČNB06/14/2000
31995L0013Směrnice Komise 95/13/ES ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby....L 13606/21/950028 - 0051MPO05/28/2012
31995L0012Směrnice Komise 95/12/ES ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby....L 13606/21/950001 - 0027MPO12/19/2011
31995L0011Směrnice Komise 95/11/ES ze dne 4. května 1995, kterou se mění směrnice Rady 87/153/EHS, kterou se stanoví hlavní zásady....L 10605/11/950023 - 0024MZe10/17/2004
31995L0010Směrnice Komise 95/10/ES ze dne 7. dubna 1995, kterou se stanovuje metoda výpočtu obsahu energie u krmiv pro zvláštní úč....L 09104/22/95p.39MZe03/30/2002
31995L0009Směrnice Komise 95/9/ES ze dne 7. dubna 1995, kterou se mění směrnice 94/39/ES, kterou se stanoví seznam určených užití ....L 09104/22/950035 - 0038MZe07/30/2008
31995L0008Směrnice Komise 95/8/ES ze dne 10. dubna 1995, kterou se mění směrnice 77/535/EHS o sbližování právních předpisů členský....L 08604/20/950041 - 0057MZe12/10/2003
31995L0007Směrnice Rady 95/7/ES ze dne 10. dubna 1995, kterou se mění směrnice 77/388/EHS a zavádějí nová zjednodušení pro daň z p....L 10205/05/950018 - 0024MF12/31/2006
31995L0006Směrnice Komise 95/6/ES ze dne 20. března 1995, kterou se mění přílohy I a II směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva o....L 06703/25/950030 - 0032MZe12/31/9999
31995L0005Council Directive 95/5/EEC of 27 February 1995 amending Directive 92/120/EEC on the conditions for granting temporary an....L 05103/08/950012 - 0012MZe12/31/1995 12:00:00 AM
31995L0004Směrnice Komise 95/4/ES ze dne 21. února 1995, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 77/93/EHS o ochranných opatř....L 04402/28/950056 - 0060MZe07/29/2000
31995L0003Směrnice Komise 95/3/ES ze dne 14. února 1995, kterou se mění směrnice 90/128/EHS o materiálech a předmětech z plastů ur....L 04102/23/950044 - 0053MZ09/03/2002
31995L0002Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barv....L 06103/18/950001 - 0040MZ01/19/2010
31995L0001Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/1/ES ze dne 2. února 1995 o maximální konstrukční rychlosti, maximálním točivém....L 05203/08/950001 - 0001MD12/31/2015
31995H0377Doporučení Komise 95/377/EHS ze dne 13. září 1995 o používání statistické klasifikace ekonomických činností v Evropských....L 22509/22/950018 - 0020ČSÚ12/31/9999
31995H0326DOPORUČENÍ RADY z 10.července 1995 o rámcových směrnicích pro ekonomickou politiku členských států a Společenství (95/32....L 19108/12/950024 - 0028MF12/31/9999
31995H021695/216/EC: Commission Recommendation of 8 June 1995 concerning improvement of safety of existing lifts....L 13406/20/950037 - 0038MPSV12/31/9999
31995H019895/198/EC: Commission Recommendation of 12 May 1995 on payment periods in commercial transactions....L 12706/10/950019 - 0022MSP12/31/9999
31995H0144Doporučení Rady ze dne 7. dubna 1995 o obecných kritériích pro hodnocení bezpečnosti informačních technologií (95/144/ES....L 09304/26/950027 - 0028MI12/31/9999
31995H011395/113/EC: Council Recommendation of 20 March 1995 concerning the discharge to be given to the Commission in respect of ....L 08004/08/950045 - 0045MZV12/31/9999
31995H011295/112/EC: Council Recommendation of 20 March 1995 concerning the discharge to be given to the Commission in respect of ....L 08004/08/950044 - 0044MZV12/31/9999
31995H011195/111/EC: Council Recommendation of 20 March 1995 concerning the discharge to be given to the Commission in respect of ....L 08004/08/950043 - 0043MF12/31/9999
31995G0616Joint statement by the European Parliament, the Council and the Commission concerning Decision 819/95/EC of the European....L 13206/16/950018 - 0018MŠMT12/31/9999
31995F0401SPOLEČNÁ AKCE ze dne 25. září 1995 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o opatřeních, kterými se ....L 23810/06/950001 - 0001MV12/31/9999
31995F0073SPOLEČNÁ AKCE ze dne 10. března 1995 přijatá na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o protidrogové jednotce Europ....L 06203/20/950001 - 0003MV12/31/9999
31995E0515Společný postoj ze dne 20. listopadu 1995 vymezený Radou na základě článku J.2 Smlouvy o Evropské unii k Nigerii (95/515....L 29812/11/950001 - 0002MZV12/31/9999
31995E0511Společný postoj ze dne 4. prosince 1995 vymezený Radou na základě článku J.2 Smlouvy o Evropské unii v souvislosti s pos....L 29712/09/950004 - 0004MZV12/31/9999
31995E0413Společný postoj ze dne 2. října 1995 vymezený Radou na základě článku J.2 Smlouvy o Evropské Unii k Angole (95/413/SZBP)....L 24510/12/950001 - 0002MZV12/31/9999
31995E040195/401/JHA: Joint Action of 25 September 1995 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on Europe....L 23810/06/95p.1MV01/01/1000
31995E0379Společný postoj ze dne 18.září 1995 vymezený Radou na základě článku J.2 Smlouvy o Evropské unii o oslepujících laserech....L 22709/22/950003 - 0003MZV12/31/9999
31995E037895/378/SZBP: SPOLEČNÝ POSTOJ ze dne 19. září 1995 vymezený Radou na základě článku J.2 Smlouvy o Evropské unii v souvisl....L 22709/22/950002 - 0002MZV12/31/9999
31995E025495/254/SZBP: SPOLEČNÝ POSTOJ ze dne 7. července 1995 vymezený Radou na základě článku J.2 Smlouvy o Evropské unii v souv....L 16007/11/950002 - 0002MZV12/31/9999
31995E0213Společný postoj ze dne 12. června 1995 vymezený na základě článku J.2 Smlouvy o Evropské unii o pozastavení některých om....L 13806/21/950002 - 0002MZV12/31/9999
31995E0150SPOLEČNÝ POSTOJ ze dne 28. dubna 1995 o prodloužení pozastavení některých omezení obchodního styku s Jugoslávskou svazov....L 09904/29/950002 - 0002MZV12/31/9999
31995E0091Společný postoj ze dne 24. března 1995 vymezený Radou na základě článku J.2 Smlouvy o Evropské unii o Burundi (95/91/SZB....L 07204/01/950001 - 0002MZV12/31/9999
31995E0073Společná akce ze dne 10. března 1995 o Protidrogové jednotce Europolu přijatá na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské u....L 06203/20/95p.101/01/1000
31995D3052ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 3052/95/ES ze dne 13. prosince 1995 kterým se zavádí postup výměny informací ....L 32112/30/950001 - 0005MPO05/12/2009
31995D2717Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2717/95/ES ze dne 9. listopadu 1995 o hlavních směrech rozvoje Euro-ISDN (dig....L 28211/24/950016 - 0020MI12/31/9999
31995D2493Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2493/95/ES ze dne 23. října 1995 o vyhlášení roku 1996 za "Evropský rok celož....L 25610/26/950045 - 0048MŠMT12/31/9999
31995D1729European Parliament and Council Decision No 1729/95/EC of 19 June 1995 on the extensions of the ' Europe against AIDS' p....L 16807/18/950001 - 0006MZ12/31/1995
31995D0819Decision No 819/95/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 1995 establishing the Community action p....L 08704/20/950010 - 0024MŠMT12/31/1999
31995D0818Decision No 818/95/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 1995 adopting the third phase of the 'Yo....L 08704/20/950001 - 0009MŠMT12/31/1999

<< na začátek < předchozí ISAP
1
ISAP
2
... ISAP
1309
ISAP
1310
ISAP
1311
ISAP
1312
ISAP
1313
ISAP
1314
další > na konec >>

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti