Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Závazné termíny

Databáze Závazné termíny

Stránkovaný přehledČeskyDruhAnglickyNěmeckyFrancouzsky
akreditace novinářůaccreditation of media representativesaccréditation des journalistes / professionnels des médias
akreditační komiseAccreditation CommissionAkkreditierungskommission (f)commission d'accréditation (f)
akreditační odznakaccreditation pinpin's
akreditační pultaccreditation deskcomptoir d'accréditation
akreditační vstupní kartaaccreditation badgebadge d'accréditation
akreditivPLetter of creditx
akreditovat se / provést akreditacibecome accredited / obtain accreditationsolliciter une accréditation
akruální bázeZaccrual basisperiodengerechte Erfassungprincipe des droits constatés
akruální bázePAccrual basisx
akruální účetnictví, účetnictví na akruální báziZaccrual basis of accountingxcomptabilité d'exercice
akruální účetnictví, účetnictví na akruální báziPAccrual basis of accountingx
akruální závazkyZaccrued liabilitiestransitorische Passivapassif transitoire
akruální závazkyPAccrued liabilitiesx
akt o přistoupeníZAct of AccessionBeitrittsakteacte de l'adhésion
akt SpolečenstvíZCommunity actGemeinschaftsaktacte communautaire
aktinobacilózaZactinobacillosisAktinobazilloseactinobacillose
aktinomykózaZactinomycosisAktinomykoseactinomycose
aktiva na leasingPLeased assetsx
aktiva plánu (zaměstnaneckých požitků)PPlan assets (of an employee benefit plan)x
aktiva segmentuPSegment assetsx

<< na začátek < předchozí ISAP
1
ISAP
2
... ISAP
5
ISAP
6
ISAP
7
... ISAP
711
ISAP
712
další > na konec >>

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti