Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Závazné termíny

Databáze Závazné termíny

Stránkovaný přehledČeskyDruhAnglickyNěmeckyFrancouzsky
akcie/podílPSharex
akcionářPshareholder
akcionářZshareholder; stockholderAktionäractionnaire
akcionář investičního fonduPinvestment fund shareholder
akcionář/společník/podílníkPShareholderx
akciová společnostPjoint stock company
akciová společnost s jedním akcionářemPsingle-member public limited companyEinpersonen-Aktiengesellschaftsociété anonyme unipersonnelle
akciová společnost, veřejně obchodovaná akciová společnosti (a. s.)Zcompany limited by share capital, public limited liability company with share capital (Ltd.)Aktiengesellschaft (AG)société anonyme, société anonyme par actions (SA)
akční plánaction planplan (m) d’action
akční plán o městské mobilitěaction plan on urban mobilityplan (m) d’action sur la mobilité urbaine 
akční plán pro energetickou účinnostEnergy Efficiency Action Planplan d'action pour l'efficacité énergétique (m)
akční plán pro environmentální technologieEnvironmental Technology Action Planplan d'action en faveur des écotechnologies (m)
akční plán pro lesnictvíForest Action Planplan d’action en faveur des foręts (m)
akční plán pro logistikuAction Plan for Logisticsplan d'action pour la logistique (m)
akční plán pro městskou dopravuAction Plan for Urban Transportplan d'action sur les transports urbains (m)
akční plán pro strategické energetické technologie (SET)Strategic Energy Technologies (SET) Action Planplan stratégique pour les technologies énergétiques (plan SET) (m)
akční plán pro vymahatelnost lesního práva, státní správu a obchodAction Plan on Forest Law Enforcement, Governance and Tradeplan d’action pour l’application des rčglementations forestičres, la gouvernance et les échanges commerciaux (m)
Akční plán světové vrcholné schůzky o potravináchZWorld Food Summit plan of actionPlan d´action du sommet mondial de l´alimentation
akční program pro oblast životního prostředíZaction programme for the environmentAktionsprogram für die Umweltprogramme d'action pour l'environment
akční program/y Evropských společenství pro životní prostředíZprogramme/s of action of the European Communities on the environmentAktionsprogramm/e der Europäischen Gemeinschaften für den Umweltschutzle/s proramme/s d'action des Communautés européennes en matiére d'environment

<< na začátek < předchozí ISAP
1
ISAP
2
ISAP
3
ISAP
4
ISAP
5
ISAP
6
... ISAP
711
ISAP
712
další > na konec >>

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti