Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Závazné termíny

Databáze Závazné termíny

Stránkovaný přehledČeskyDruhAnglickyNěmeckyFrancouzsky
aerobní čištění odpadních vodZAerobic wastewater treatment Aerobe Abwasserreinigungtraitement aerobique
Afghánský islámský emirátZIslamic Emirate of AfghanistanIslamisches Emirat AfghanistanÉmirat islamique d´Afghanistan
Africká rozvojová bankaZAfrican Development BankAfrikanische EntwicklungsbankBanque africaine de développement
africké, karibské a tichomořské země (AKT)ZAfrican, Caribbean and Pacific countries (ACP)die Länder Afrikas, des Karibischen Raumes und des Pazifischen Ozeans (AKP)les pays d'Afrique, des Caraďbes et du Pacifique (ACP)
africký mor prasatZAfrican swine feverSchweinepestpeste porcine africaine
Africký vědecký a technický poradenský výborPAfrican Scientific and Technical Advisory CommitteeAfrikanische wissenschaftliche und technische beratende Ausschußcomité consultatif scientifique et technique africain
agenda pro udržitelný a konkurenceschopný evropský cestovní ruchAgenda for a Competitive and Sustainable European Tourismagenda pour un tourisme européen compétitif et durable (m)
agenda řidičůDrivers' Register & AdministrationFahrerregister (n)programme des chauffeurs (f)
agenturaagencyAgentur (f)agence (f)
Agentura CzechTourismCzechTourism (Agency)Agentur CzechTourism (f)Agence CzechTourism (f)
Agentura ochrany přírody a krajiny ČRAgency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech RepublicAgentur für Natur- und Landschaftsschutz der Tschechischen Republik (f)Agence pour la protection de la nature et du paysage de la République tchčque (f)
agentura poskytující hypoteční úvěryZreal estate credit agencyBodenkreditagenturagence de crédit immobilier
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvestInvestment and Business Development Agency CzechInvest; CzechInvestAgentur für Wirtschafts- und Investitionsförderung CzechInvest (f)Agence pour le développement économique et les investissements CzechInvest (f)
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitáchAgency for Social Inclusion in Roma LocalitiesAgentur für soziale Eingliederung in Roma-LokalitätenAgence pour l'inclusion sociale dans les zones d'habitat roms (f)
agentura pro úvěrové hodnocení / ratingová agenturarating agencyagence (f) de notation de crédit
Agentura pro základní právaAgency for Fundamental RightsAgence des droits fondamentaux (f)
Agentura rozvoje informatikyInformation Technology Development AgencyAgentur für Informatikentwicklung (f)Agence pour le développement de l'informatique (f)
aglomerační zařízeníZsintering plant, sinter plantSinteranlageinstallation de frittage, installation d'agglomération
agregace, souhrnný ukazatelZaggregate, aggregationAggregat, agregierte Grösseagrégat
agregovaná míra podporZAggregate Measurement of Support (AMS)aggregiertes Stützungsmaß, mesure globale du soutien

<< na začátek < předchozí ISAP
1
ISAP
2
ISAP
3
ISAP
4
ISAP
5
ISAP
6
... ISAP
711
ISAP
712
další > na konec >>

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti