Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Závazné termíny

Databáze Závazné termíny

Stránkovaný přehledČeskyDruhAnglickyNěmeckyFrancouzsky
zubní náhrady (náklady pouze na materiál, nikoliv na jeho úpravy)Zdentures (but not fitting costs)Zahnersatz (nur Materialkosten)prothčses dentaires (sauf frais de pose)
zúčastněné členské státyZparticipating Member Statesteilnehmende MitgliedstaatenÉtats membres participants
zúčastněný dopravceZparticipating carrierteilnehmendes Luftfahrtunternehmen transporteur participant
zúčtovací bankaPclearing bank
zúčtovací jednotkaZunit of accountRechnungseinheitunité de compte
zúčtovací střediskoPclearing house
zúčtovací střediskoZclearing houseAusgleichskasse, Girozentralecaisse de compensation, centrale de virement
zúčtováníPclearing
žumpaZCesspoolSammelgrube; Senkgrubefosse étanche
zušlechtěný výrobekZcompensating productVeredelungserzeugnisproduit compensateur
zušlechťovací operacePprocessing operationopération de perfectionnement
zůstat otevřený vůčiremain open towards offen gegenüber … bleibenrester ouvert ŕ
zůstatková hodnota finančního aktiva nebo finančního závazkuPAmortised cost of a financial asset or financial liabilityx
zúžení obsahu prospektuPreduction of prospectus content
zvací dopisinvitation letter Einladungsschreiben (n)lettre d'invitation (f)
zvažovat lukrativnostZcherry pickingpicorage
zvednuté okrajové plochy zabraňující plýtvání krmivemZnon-waste deflection plateshochgezogene Ränder (Ablenkplatten) zur Vermeidung von Futterverlustenrebords déflecteurs antigaspillage
zveřejněná účetní závěrkaPPublished financial statementsx
zveřejnění oznámení o prodejiZpublication of the notice of saleöffentliche Bekanntmachung der Verkaufsausschreibungaffichage de l'avis de mise en vente
zveřejnění spřízněných stranZRelated party disclosuresAngaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personeninformation relative aux parties liées

<< na začátek < předchozí ISAP
1
ISAP
2
... ISAP
707
ISAP
708
ISAP
709
ISAP
710
ISAP
711
ISAP
712
další > na konec >>

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti