Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Závazné termíny

Databáze Závazné termíny

Stránkovaný přehledČeskyDruhAnglickyNěmeckyFrancouzsky
zvířecí pasPanimal passportTierpaßpasseport
zvířecí střevaZanimal casingsTierdärmeboyaux animaux
zvládnout (roli...)cope well with, be successful in…beherrschen, meistern (eine Rolle…)réussir dans le rôle / s'avérer capable de (+verbe)
zvlášť náročné prácePwork of a particularly arduous nature, particularly arduous working conditionsbeschwerliche Arbeitentravaux pénibles
zvláště chráněné části přírodyspecially protected natural areasbesonders geschützte Naturabschnitteespaces naturels particuličrement protégés (mpl)
zvláště nejisté postavení domáckých pracovníkůZvulnerability of homeworkersbesonders unsichere Lage der Heimarbeitervulnérabilité particuliere des travailleurs a domicile
Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky Hongkong ZHong Kong Special Administrative Region of ChinaHong Kong région administrative spéciale de Chine
Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky MacaoZMacao Special Administrative Region of ChinaMacao région administrative spéciale de Chine
zvláštní agentura; zvláštní kontrolní agenturaPagency; inspection agencybesondere Dienststelle; besondere Kontrolldienststelleagence specifique; agences specifique de controle
zvláštní informační bulletinspecial newsletterSonderinformationsblatt (f)bulletin d'information spécial (m)
zvláštní linková dopravaZspecial regular servicesSonderformen des Linienverkehrsservices régulirs spécialisés
zvláštní nutná porážkaZspecial emergency slaughteringNotschlagung aus besonderem Anlassabattage spécial d´urgence
zvláštní orgánspecial body / authoritySonderorgan (n)organe spécial (m)
zvláštní pobídkový režim;
zvláštní pobídkový režim na ochranu práv pracovníků (na ochranu životního prostředí)
Zspecial incentive arrangements;
special incentive arrangements for the protection of labour rights (for the protection of the environment)
Als enreiz konzipierte Sonderregelungen;
Als enreiz konzipierte Sonderregelung fur den Schutz der Arbeitnehmerrechte (fur den Umweltschutz)
régime spécial d´encouragement;
régime spécial d´encouragement a la protection des droits des travailleurs (a la protection de l´environnement)
zvláštní pohyby zbožíZspecific movements of goodsbesondere Warenbewegungenmouvements particuliers de marchandises
zvláštní použitíPend-usedestination particuliere, utilisation particuliere
zvláštní povaha (výrobku)Zspecific character (of a product)Besondere Merkmale (von Erzeugnissen)spécificté (d'un produit)
zvláštní povolení k rybolovuPspecial fishing permit (SFP)besondere Fangerlaubnispermis de peche spécial (PPS)
zvláštní práva čerpání (ZPČ)ZSpecial Drawing Rights (SDR)Sonderziehungsrechte (SZR)droits de tirage spéciaux (DTS)
zvláštní právní předpisPspecial legal enactment/separate legal regulation

<< na začátek < předchozí ISAP
1
ISAP
2
... ISAP
707
ISAP
708
ISAP
709
ISAP
710
ISAP
711
ISAP
712
další > na konec >>

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti