Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Revidované překlady pro veřejnost

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Stránkovaný přehledCelexNázev-originálNázev-překladGestor
21970A0720(01)Additional Agreement to the Agreement concerning products of the clock and watch industry between the European Economic Community and its Member States and the Swiss ConfederationDODATKOVÁ DOHODA k Dohodě o výrobcích hodinářského průmyslu mezi Evropským hospodářským společenstvím a jeho členskými státy a Švýcarskou konfederacíMPO
21970A1123(01)Additional Protocol and Financial Protocol signed on 23 November 1970, annexed to the Agreement establishing the Association between the European Economic Community and Turkey and on measures to be taken for their entry into forceDodatkový protokol a finanční protokol podepsané dne 23. listopadu 1970 a připojené k Dohodě zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Tureckem a o opatřeních, která mají být přijata pro jejich vstup v platnostMPO
21971D1110(01)Recommandation du Conseil d'association n° 1/69 fixant les méthodes de coopération administrative dans le domaine douanier pour la mise en application de l'accord d'association CEE-Maroc /* Not available in English */DOPORUČENÍ RADY PŘIDRUŽENÍ Č. 1/69, kterým se stanoví způsoby správní spolupráce v celní oblasti za účelem provádění dohody o přidružení mezi EHS a MarokemMF
21971D1110(02)Recommandation du Conseil d'association n° 1 fixant les méthodes de coopération administrative dans le domaine douanier pour la mise en application de l'accord d'association CEE-Tunisie /* Not available in English */DOPORUČENÍ RADY PŘIDRUŽENÍ Č. 1, kterým se stanoví způsoby správní spolupráce v celní oblasti za účelem provádění dohody o přidružení mezi EHS a TuniskemMF
21971D1110(04)Recommandation de la Commission mixte n° 1/71 fixant les méthodes de coopération administrative dans le domaine douanier pour la mise en application de l'accord CEE- Israel /* Not available in English */DOPORUČENÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU Č. 1/71, kterým se stanoví způsoby správní spolupráce v celní oblasti za účelem provádění dohody mezi EHS a IzraelemMF
21972A0722(03)Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation Protocol No 1 concerning the treatment applicable to certain products - Protocol No 2 concerning products subject to special arrangements to take account of differences in the cost of agricultural products incorporated therein - Protocol No 3 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation - Protocol No 4 concerning certain provisions relating to Ireland - Protocol No 5 concerning the treatment that may be applied by Switzerland to imports of certain products subject to the scheme for building up compulsory reserves - Final Act - Joint Declarations - Unilateral DeclarationsDOHODA mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederacíMPO
21972A0722(04)Additional Agreement concerning the validity for the Principality of Liechtenstein, of the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation of 22 July 1972DODATKOVÁ DOHODA o platnosti Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 pro Lichtenštejnské knížectvíMPO
21972A0722(05)Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland Protocol No 1 concerning the treatment applicable to certain products - Protocol No 2 concerning products subject to special arrangements to take account of differences in the cost of agricultural products incorporated therein - Protocol No 3 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation - Protocol No 4 concerning quantitative restrictions which Iceland may retain - Protocol No 5 concerning certain provisions relating to Ireland - Protocol No 6 concerning the special provisions applicable to imports of certain fish products into the Community - Final Act - Declarations by the CommunityDOHODA mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikouMPO
21973A0303(01)Convention on international trade in endangered species of wild fauna and floraÚMLUVA o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlinMŽP
21973A0514(01)Agreement between the European Economic Community and the Kingdom of Norway Protocol No 1 concerning the treatment applicable to certain products - Protocol No 2 concerning products subject to special arrangements to take account of differrences in the cost of agricultural products incorporated therein - Protocol No 3 concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative cooperation - Protocol No 4 concerning certain provisions relating to Ireland - Final Act - DeclarationsDOHODA mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvímMPO
21973A0518(01)International Convention on the simplification and harmonization of customs proceduresMezinárodní úmluva o zjednodušení a sladění celních režimůGŘC
21973A0630(01)Supplementary Protocol to the Association Agreement between the European Economic Community and Turkey consequent on the accession of new Member States to the Community (1973) - Final Act - Joint DeclarationDodatkový protokol k Dohodě o přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Tureckem v důsledku přistoupení nových členských států ke Společenství (1973)MPO
21973A1106(04)Protocol laying down certain provisions relating to the Agreement between the European Economic Community and the Lebanese Republic consequent on the Accession of new Member States to the European Economic Community
Final Act - Declarations - Declaration of Intent
PROTOKOL, kterým se určují některá ustanovení týkající se Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Libanonskou republikou v důsledku přistoupení nových členských států k Evropskému hospodářskému společenstvíMPO
21973A1123(01)Agreement in the form of an exchange of letters amending Article 7 of Annex 6 to the Additional Protocol to the Agreement establishing an Association between the European Economic Community and TurkeyVÝMĚNA DOPISŮ, kterou se mění článek 7 přílohy č. 6 dodatkového protokolu připojeného k Dohodě zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a TureckemMPO
21973A1221(01)Exchange of letters rectifying Article 3 of Protocol No 1 to the Agreement between the European Economic Community and the Kingdom of NorwayVýměna dopisů o opravě článku 3 protokolu č. 1 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvímMPO
21974A0917(01)European Agreement on the Exchange of Tissue-typing Reagents - Protocol to the AgreementEvropská dohoda o výměně činidel k určování tkáníGŘC
21975A0529(03)Supplementary Protocol to the Agreement between the European Economic Community and the Republic of IcelandDodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikouMPO
21975A0529(06)Supplementary Protocol to the Agreement between the European Economic Community and the Swiss ConfederationDodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederacíMPO
21975A0529(07)Supplementary Protocol to the Additional Agreement concerning the validity for the Principality of Liechtenstein, of the Agreement between the European Economic Community and the Swiss ConfederationDodatkový protokol k Dodatkové dohodě o platnosti Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací pro Lichtenštejnské knížectvíMPO
21975A0715(03)Agreement between the European Economic Community and the United Mexican States Joint Declaration on Article 6 of the Agreement - Declaration by the European Economic Community on generalized preferences - Exchange of letters concerning transportDohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Spojenými státy mexickýmiMPO
2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti