Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Revidované překlady pro veřejnost

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Stránkovaný přehledCelexNázev-originálNázev-překladGestor
21982A0607(01)Cooperation Agreement between the Council of Arab Economic Unity (CAEU) and the European CommunitiesDohoda o spolupráci mezi Radou arabské hospodářské jednoty (RAHJ) a Evropskými společenstvími (82/726/ESUO, EHS, Euratom)MPO
21982A0728(01)Cooperation Agreement between the European Economic Community and the Kingdom of Thailand on manioc production, marketing and tradeDohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Thajským královstvím při produkci manioku, jeho uvádění na trh a obchodu s nímMZe
21982A1001(01)Exchange of Letters between the European Economic Community and the People´s Republic of Bulgaria on trade in the sheepmeat and goatmeat sectorVýměna dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Bulharskou lidovou republikou o obchodu v odvětví skopového a kozího masaMZe
21982D0621(03)Decision No 5/81 of the Joint Committee of 2 December 1981 amending Protocols 1 and 2ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU č. 5/81 ze dne 2. prosince 1981, kterým se mění protokoly č. 1 a 2MZV
21982D0621(06)Decision No 5/81 of the Joint Committee of 1 December 1981 amending Protocols 1 and 2ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU č. 5/81 ze dne 1. prosince 1981, kterým se mění protokoly č. 1 a 2MZV
21982D1231(01)Decision No 3/82 of the Joint Committee of 30 November 1982 amending Protocols 1 and 2ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU č. 3/82 ze dne 30. listopadu 1982, kterým se mění protokoly č. 1 a 2MPO
21983A0312(01)Protocol for the protection of the mediterranean sea against pollution from land-based sourcesProtokol o ochraně Středozemního moře před znečišťováním z pozemních zdrojůMŽP
21983A0427(01)Agreement between the European Economic Community and the Government of the Revolutionary People's Republic of Guinea on fishing off the Guinean Coast Protocol defining the fishing rights and financial compensation provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Revolutionary People's Republic of Guinea - Exchange of lettersDOHODA mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Guinejské lidové revoluční republiky o rybolovu při pobřeží GuinejeMZe
21983A0608(01)Agreement in the form of an Exchange of Letters concerning Article 10 of the Framework Agreement for cooperation between the European Economic Community and the Federative Republic of BrazilDOHODA ze dne 1. října 1982 ve formě výměny dopisů o článku 10 Rámcové dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikouMPO
21983A0826(02)Convention on fishing and conservation of the living resources in the Baltic Sea and the Belts /* GDANSK CONVENTION /*ÚMLUVA o rybolovu a ochraně živých zdrojů v Baltském moři a Velkém a Malém BeltuMZe
21983A0826(03)Protocol to the Conference of the representatives of the States Parties to the Convention on fishing and conservation of living resources in the Baltic Sea and the Belts (Warsaw, 9 to 11 November 1982)PROTOKOL konference zástupců států úmluvy o rybolovu a ochraně živých zdrojů v Baltském moři a Velkém a Malém Beltu Varšava, 9. až 11. listopadu 1982MZe
21983A0916(02)Exchange of letters between the Commission and the United Nations Environment Programme on the strengthening of cooperation between the two institutionsVÝMĚNA DOPISŮ mezi Komisí a Programem OSN pro životní prostředí o posílení spolupráce mezi těmito dvěma institucemiMZ
21983A0921(01)Letter to Mr. J. M. Bischoff Secretary-General of the International Commission on Civil Status - Letter from the President and the Secretary-General of the International Commission on Civil StatusDopis panu J. M. Bischoffovi, generálnímu tajemníkovi Mezinárodní komise pro osobní stavMSP
21983A1014(01)Exchange of letters applying provisionally the Agreement between the European Economic Community and the Government of the Democratic Republic of Săo Tomé and Principe on fishing off Săo Tomé and PrincipeVÝMĚNA DOPISŮ, kterou se prozatímně provádí Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrovaMZe
21983A1202(01)Agreement in the form of an exchange of letters amending Table II annexed to Protocol 2 of the Agreement between the European Economic Community and the Swiss ConfederationDohoda ve formě výměny dopisů, kterou se mění tabulka II připojená k protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederacíMPO
21984A0208(02)Agreement in the form of an Exchange of Letters concerning the provisional application of the Agreement between the European Economic Community and the Government of the Republic of Senegal amending for the second time, the Agreement on fishing off the coast of Senegal, and the new Protocol thereto - Draft Agreement - Draft Protocol establishing the fishing rights and compensation provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Government of the Republic of Senegal on fishing off the coast of Senegal for the period 16 January 1984 to 15 January 1986DOHODA ve formě výměny dopisů o prozatímním provádění dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Senegalské republiky, kterou se podruhé mění Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Senegalské republiky o rybolovu při pobřeží Senegalu, a nový protokol této dohodyMZe
21984A0225(01)Agreement between the European Economic Community and the Government of the Democratic Republic of Săo Tomé and Principe on fishing off Săo Tomé and Principe - Protocol between the European Economic Community and the Government of the Democratic Republic of Săo Tomé and PrincipeDOHODA mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrovaMZe
21984A0505(01)Agreement in the form of an exchange of letters between the European Economic Community and the Republic of India on the restoration to the latter of an agreed quantity of preferential sugar
Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indickou republikou o obnoveném přidělení dohodnutého množství preferenčního cukru pro Indickou republiku
MZe
21984A0512(01)International Convention on the harmonization of frontier controls of goodsMezinárodní úmluva o sladění hraničních kontrol zbožíMF
21984A0608(01)Cooperation Agreement between the European Economic Community of the one part, and the Cartagena Agreement and the member countries thereof - Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela - of the other part - Declaration by the European Economic Community concerning the Generalized System of Preferences - Declaration on commercial cooperation - Exchange of Letters concerning sea transport /* AGREEMENT EEC - ANDEAN PACT */DOHODA O SPOLUPRÁCI mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a Kartagenskou dohodou a jejími členskými státy, Bolívií, Kolumbií, Ekvádorem, Peru a Venezuelou, na straně druhéMPO
2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti