Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Revidované překlady pro veřejnost

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Stránkovaný přehledCelexNázev-originálNázev-překladGestor
11951KkonsConsolidated Treaty establishing the European Coal and Steel CommunitySmlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli - úplné zněníÚVL
11957ATreaty establishing the European Atomic Energy CommunitySmlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom)ÚVL
11957ETreaty establishing the European Economic CommunitySmlouva o založení Evropského hospodářského společenstvíÚVL
11957EkonsConsolidated Treaty establishing the European CommunitySmlouva o založení Evropského společenství - úplné zněníÚVL
11965FTreaty establishing a single Council and a single Commission of the European CommunitiesSmlouva o vytvoření jednotné Rady a jednotné Komise Evropských společenstvíÚVL
11970FTreaty amending certain budgetary provisions of the Treaties establishing the European Communities and of the Merger Treaty, and related instrumentsSmlouva pozměňující některá rozpočtová ustanovení Smluv o založení Evropských společenství a Smlouvy o vytvoření jednotné Rady a jednotné KomiseÚVL
11975RTreaty amending certain financial provisions of the Treaties establishing the European Economic Communities and of the Treaty establishing a single Council and a single Commission of the European CommunitiesSmlouva pozměňující některá finanční ustanovení Smluv o založení Evropských společenství a Smlouvy o vytvoření jednotné Rady a jednotné Komise Evropských společenstvíÚVL
11985GTreaty amending, with regard to Greenland, the Treaties establishing the European CommunitiesSmlouva pozměňující smlouvy o založení Evropských společenství s ohledem na GrónskoÚVL
11986USingle European ActJednotný evropský aktÚVL
11992MTreaty on European UnionSmlouva o Evropské uniiÚVL
11992MkonsConsolidated Treaty on European UnionSmlouva o Evropské unii - úplné zněníÚVL
11993R/PRO/BEI/BAct amending the Protocol on the Statute of the European Investment Bank empowering the Board of Governors to establish a European Investment FundAkt o změně Protokolu o statutu Evropské investiční banky zmocňující Radu guvernérů zřídit Evropský investiční fondÚVL
11998AarhusConvention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental mattersÚmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně ve věcech životního prostředíMŽP
12001CTreaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related actsNiceská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii, smlouvy o založení Evropských společenství a některé související aktyÚVL
21958A0529(01)Agreement between the European Atomic Energy Community (Euratom) and the Government of the United States of AmericaDOHODA MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM PRO ATOMOVOU ENERGII (EURATOM)
A VLÁDOU SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH
MPO
21958A0707(01)Accord concernant la liaison entre l'Organisation internationale du travail et la Communauté économique européenneDOHODA O SPOLUPRÁCI MEZI MEZINÁRODNÍ ORGANIZACÍ PRÁCE A EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM SPOLEČENSTVÍMMPSV
21959A1006(01)Agreement between the Government of Canada and the European Atomic Energy Community (Euratom) for cooperation in the peaceful uses of atomic energyDohoda mezi evropským společenstvím pro atomovou energii(euratom) a vládou kanady o spolupráci v oblasti mírového využití atomové energieMPO
21959A1006(02)Exchange of Letters between the Government of Canada and the European Atomic Energy Community (Euratom)Výměna dopisů mezi vládou kanady a evropským společenstvím pro atomovou energii (euratom)MPO
21961A0126(01)Accord concernant la cooperation entre l'Organisation internationale du travail et la Communauté européenne de l'energie atomiqueDOHODA O SPOLUPRÁCI MEZI MEZINÁRODNÍ ORGANIZACÍ PRÁCE A EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM PRO ATOMOVOU ENERGIISÚJB
21964A1229(01)64/733/EEC: Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey64/733/EHS DOHODA zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a TureckemMPO
2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti