Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Revidované překlady pro veřejnost

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Stránkovaný přehledCelexNázev-originálNázev-překladGestor
21980A0717(01)Additional Protocol to the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation consequent on the accession of the Hellenic Republic to the CommunityDODATKOVÝ PROTOKOL k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací v důsledku přistoupení Řecké republiky ke SpolečenstvíMPO
21980A0728(01)Agreement between the European Economic Community and the Socialist Republic of Romania on the establishment of the Joint CommitteeDOHODA mezi Evropským hospodářským společenstvím a Rumunskou socialistickou republikou o zřízení smíšeného výboruMZV
21980A0918(01)Framework Agreement for cooperation between the European Economic Community and the Federative Republic of Brazil Exchange of Letters on maritime transportRámcová dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Brazilskou federativní republikouMPO
21980A1017(01)Arrangement in the form of an exchange of letters between the European Economic Community and the Argentine Republic on trade in mutton and lambUjednání ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Argentinskou republikou o obchodu se skopovým a jehněčím masemMZe
21980A1017(02)Agreement in the form of an exchange of letters between the European Economic Community and New Zealand on trade in mutton lamb and goatmeatDohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Novým Zélandem o obchodu se skopovým, jehněčím a kozím masemMZe
21980A1017(04)Arrangement in the form of an exchange of letters between the European Economic Community and the Eastern Republic of Uruguay on trade in mutton and lambUjednání ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenství a Uruguayskou východní republikou o obchodu se skopovým a jehněčím masemMZe
21980A1106(02)Additional Protocol to the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland consequent on the accession of the Hellenic Republic to the CommunityDodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou v důsledku přistoupení Řecké republiky ke SpolečenstvíMPO
21980A1114(01)Agreement in the form of an exchange of letters between the European Economic Community and Australia on trade in mutton lamb and goatmeatDohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Austrálií o obchodu se skopovým, jehněčím a kozím masemMZe
21980A1118(01)Convention on future multilateral cooperation in North-East Atlantic fisheriesÚmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním AtlantikuMZe
21981A0120(01)Exchange of letters between the European Economic Community and the Republic of Turkey concerning Article 3 (3) of Decision No 1/80 of the Association CouncilVýměna dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Tureckou republikou o čl. 3 odst. 3 rozhodnutí Rady přidružení č. 1/80MPO
21981A0515(01)Arrangement in the form of an Exchange of Letters between the European Economic Community and the Republic of Iceland on trade in sheepmeat and goatmeat -Exchange of Letters relevant to clause 2 of the arrangement in the form of an Exchange of LettersUjednání ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou o obchodu se skopovým a kozím masemMZe
21981A0523(01)Exchange of letters between the European Economic Community and the Socialist Republic of Romania on trade in sheepmeat and goatmeatVýměna dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Rumunskou socialistickou republikou o obchodu se skopovým a kozím masemMZe
21981A0905(01)Convention on the conservation of Antarctic marine living resourcesÚmluva o zachování živých mořských zdrojů v AntarktiděMŽP
21981A0918(01)Agreement on the text in the Greek language of the Agreement between the European Economic Community the Swiss Confederation and the Republic of Austria on the extension of the application of the rules on Community transitDOHODA o znění v řeckém jazyce Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Rakouskou republikou, kterou se rozšiřuje použití pravidel tranzitu SpolečenstvíGŘC
21981A0921(01)Agreement between the Government of Australia and the European Atomic Energy Community concerning transfers of nuclear material from Australia to the European Atomic Energy Community Letters sent to Australia from Euratom Member States which do not have bilateral agreements with Australia - Side LettersDOHODA mezi vládou Austrálie a Evropským společenstvím pro atomovou energii o převodech jaderného materiálu z Austrálie do Evropského společenství pro atomovou energii (82/672/Euratom)MPO
21981A1218(05)Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Atomic Energy Community (Euratom) and the Government of Canada intended to replace the 'Interim Arrangement concerning enrichment reprocessing and subsequent storage of nuclear material within the Community and Canada' constituting Annex C of the Agreement in the form of an Exchange of Letters of 16 January 1978 between Euratom and the Government of CanadaDOHODA ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom) a vládou Kanady, kterou se nahrazuje “Prozatímní dohoda o obohacování, přepracování a následném skladování jaderného materiálu ve Společenství a Kanadě” v příloze C dohody ve formě výměny dopisů ze dne 16. ledna 1978 mezi Euratomem a vládou Kanady (82/52/Euratom)MPO
21982A0121(02)Agreement between the European Economic Community and the Government of the Republic of Senegal amending the Agreement on fishing off the coast of Senegal signed on 15 June 1979Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Senegalské republiky, kterou se mění dohoda o rybolovu při pobřeží Senegalu, podepsaná v Bruselu dne 15. června 1979MZe
21982A0302(01)Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic OceanÚmluva NA OCHRANu lososů v severním atlantIKUMZe
21982A0428(01)Exchange of letters between the European Communities and the World Health Organization (WHO) laying down the procedure for cooperation between the two organizations (82/725/ECSC, EEC, Euratom)Výměna dopisů mezi Evropskými společenstvími a Světovou zdravotnickou organizací (WHO), kterou se stanoví postup spolupráce mezi oběma organizacemi (82/725/ESUO, EHS, Euratom)MZ
21982A0526(04)Agreement on the International Carriage of Passengers by Road by means of Occasional Coach and Bus Services (ASOR)Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy (ASOR)MD
2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti