Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Revidované překlady pro veřejnost

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Stránkovaný přehledCelexNázev-originálNázev-překladGestor
61998J0344Judgment of the Court of 14 December 2000. Masterfoods Ltd v HB Ice Cream Ltd. Case C-344/98.Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. prosince 2000, Masterfoods Ltd proti HB Ice Cream Ltd, věc C-344/98
61998J0376Judgment of the Court of 5 October 2000, Federal Republic of Germany v European Parliament and Council of the European Union, Case C-376/98ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA ze dne 5. října 2000 ve věci C-376/98: Spolková republika Německo v. Evropský parlament a Rada, Recueil 2000
C1991/233/02Commission guidelines on the application of EC Competition rules in the telecommunications sectorPOKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ PRAVIDEL HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE SPOLEČENSTVÍ V ODVĚTVÍ TELEKOMUNIKACÍ (91/C 233/02)ÚOHS
2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti