Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Revidované překlady pro veřejnost

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Stránkovaný přehledCelexNázev-originálNázev-překladGestor
61995J0072Judgment of the Court of 24 October 1996. Aannemersbedrijf P.K. Kraaijeveld BV e.a. v Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Case C-72/95.Rozsudek Soudního dvora ze dne 24. října 1996, Aannemersbedrijf P. K. Kraaijeveld BV a další proti Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Věc C-72/95
61995J0185Judgment of the Court of 17 December 1998. Baustahlgewebe GmbH v Commission of the European Communities. Case C-185/95 P.Rozsudek Soudního dvora ze dne 17. prosince 1998, Baustahlgewebe GmbH proti Komisi Evropských společenství, věc C-185/95 P
61995J0265Judgment of the Court of 9 December 1997 Commission of the European Communities v French Republic. Free movement of goods - Agricultural products - Trade barriers resulting from actions by private individuals - Obligations of the Member States. Case C-265/95.Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. prosince 1997 ve věci C-265/95: Komise Evropských společenství proti Francouzské republice, Recueil 1997
61995J0409
61996J0035Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 18 June 1998. Commission of the European Communities v Italian Republic. Case C-35/96.Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 18. června 1998, Komise Evropských společenství proti Italské republice, věc C-35/96
61996J0039Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 24 April 1997. Koninklijke Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels v Free Record Shop BV and Free Record Shop Holding NV. Case C-39/96.Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 24. dubna 1997, Koninklijke Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels proti Free Record Shop BV a Free Record Shop Holding NV, věc C-39/96
61996J0056Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 5 June 1997. VT4 Ltd v Vlaamse Gemeenschap. Case C-56/96.Rozsudek Soudního dvora (šestý senát) ze dne 5. června 1997, VT4 Ltd proti Vlaamse Gemeenschap, věc C-56/96
61996J0067
61996J0085
61996J0129Judgment of the Court of 18 December 1997 Inter-Environnement Wallonie ASBL v Région wallonne. Reference for a preliminary ruling: Conseil d'Etat - Belgium. Directive 91/156/EEC - Period for transposition - Effects - Definition of waste.Case C-129/96.Rozsudek Soudního dvora ze dne 18. prosince 1997 Inter-Environnement Wallonie ASBL proti Région wallonne, žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Conseil d'Etat - Belgie. Směrnice 91/156/EHS - Lhůta pro provedení - Účinky - Definice odpadu. Věc C-129/96
61996J0149Judgment of the Court of 23 November 1999. Portuguese Republic v Council of the European Union. Case C-149/96.Rozsudek Soudního dvora ze dne 23. listopadu 1999, Portugalská republika proti Radě Evropské unie, věc C-149/96
61996J0162
61996J0262Judgment of the Court of 4 May 1999. Sema Sürül v Bundesanstalt für Arbeit. Reference for a preliminary ruling: Sozialgericht Aachen - Germany. EEC-Turkey Association Agreement - Decision of the Association Council - Social Security - Principle of non-discrimination on grounds of nationality - Direct effect - Turkish national authorised to reside in a Member State - Entitlement to family allowances under the same conditions as nationals of that State. Case C-262/96.Rozsudek Soudního dvora ze dne 4. května 1999?* Jednací jazyk: němčina Semou Sürül proti Bundesanstalt für Arbeit (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sozialgericht Aachen), věc C-262/96, Recueil 1999
Dohoda o přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Tureckem – Rozhodnutí Rady přidružení – Sociální zabezpečení – Zásada zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti – Přímý účinek – Turecký státní příslušník oprávněný pobývat v členském státě – Právo na rodinné přídavky za stejných podmínek jako státní příslušníci daného státu
61996J0350Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 7 May 1998. Clean Car Autoservice GesmbH v Landeshauptmann von Wien. Case C-350/96.Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 7. května 1998, Clean Car Autoservice GmbH proti Landeshauptmann von Wien, věc C-350/96
61996J0355Judgment of the Court of 16 July 1998. Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v Hartlauer Handelsgesellschaft mbH. Case C-355/96.Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. července 1998, Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG proti Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, věc C-355/96
61997A0266Judgment of the Court of First Instance (First Chamber, extended composition) of 8 July 1999. Vlaamse Televisie Maatschapij NV v Commission of the European Communities. Case T-266/97.Rozsudek Soudu prvního stupně (prvního rozšířeného senátu) ze dne 8. července 1999. Vlaamse Televisie Maatschappij NV proti Komisi Evropských společenství, věc T-266/97
61997J0212Judgment of the Court of 9 March 1999 Centros Ltd v Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Reference for a preliminary ruling: Hřjesteret - Denmark. Freedom of establishment - Establishment of a branch by a company not carying on any actual business - Circumvention of national law - Refusal to register.
Case C-212/97.
ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA z 9. března 1999 Centros Ltd v. Erhvervs-og Selskabsstyrelsen. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Hřjesteret - Dánsko. Svoboda usazování - zřízení pobočky společnosti, aniž by byla fakticky vykonávána obchodní činnost - obcházení vnitrostátního práva - odmítnutí zápisu do obchodního rejstříku. Věc C-212/97.
61997J0310Judgment of the Court of 14 September 1999. Commission of the European Communities v AssiDomän Kraft Products AB, Iggesunds Bruk AB, Korsnäs AB, MoDo Paper AB, Södra Cell AB, Stora Kopparbergs Bergslags AB and Svenska Cellulosa AB. Case C-310/97 P.Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. září 1999, Komise Evropských společenství proti AssiDomän Kraft Products AB a dalším, věc C-310/97 P
61997J0424Judgment of the Court of 4 July 2000. Salomone Haim v Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein. Case C-424/97.Rozsudek Soudního dvora ze dne 4. července 2000, Salomone Haim proti Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, věc C-424/97
61998J0017Judgment of the Court of 8 February 2000. Emesa Sugar (Free Zone) NV v Aruba. Case C-17/98.Rozsudek Soudního dvora ze dne 8. února 2000, Emesa Sugar (Free Zone) NV proti Arubě, věc C-17/98
2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti