Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Revidované překlady pro veřejnost

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Stránkovaný přehledCelexNázev-originálNázev-překladGestor
61991J0155Judgment of the Court of 17 March 1993. Commission of the European Communities v Council of the European Communities. Case C-155/91.Rozsudek Soudního dvora ze dne 17. března 1993, Komise Evropských společenství proti Radě Evropských společenství, věc C-155/91
61991J0185Judgment of the Court of 17 November 1993. Bundesanstalt für den Güterfernverkehr v Gebrüder Reiff GmbH & Co. KG. Case C-185/91.Rozsudek Soudního dvora ze dne 17. listopadu 1993, Bundesanstalt für den Güterfernverkehr proti Gebrüder Reiff GmbH & Co. KG, věc C-185/91
61991J0267
61991J0271Judgment of the Court of 2 August 1993. M. H. Marshall v Southampton and South West Hampshire Area Health Authority. Case C-271/91.Rozsudek Soudního dvora ze dne 2. srpna 1993, M. H. Marshall proti Southampton and South West Hampshire Area Health Authority, věc C-271/91
61991J0316Judgment of the Court of 2 March 1994. European Parliament v Council of the European Union. Case C-316/91.Rozsudek Soudního dvora ze dne 2. března 1994, Evropský parlament proti Radě Evropské unie, věc C-316/91
61991J0317Arręt de la Cour du 30 novembre 1993. Deutsche Renault AG contre AUDI AG. Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. Libre circulation des marchandises - Droit des marques. Affaire C-317/91Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. listopadu 1993. Deutsche Renault AG proti AUDI AG. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Bundesgerichtshof – Německo. Volný pohyb zboží – Známkové právo. Věc C-317/91
61991J0327Judgment of the Court of 9 August 1994. French Republic v Commission of the European Communities. Case C-327/91.Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. srpna 1994, Francouzská republika proti Komisi Evropských společenství, věc C-327/91
61991V0002Opinion of the Court of 19 March 1993. Opinion delivered pursuant to the second subparagraph of Article 228 (1) of the EEC Treaty. Opinion 2/91.Posudek Soudního dvora ze dne 19. března 1993, posudek vydaný na základě čl. 228 odst. 1 druhého pododstavce Smlouvy o EHS, posudek 2/91
61992A0009Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 22 April 1993. Automobiles Peugeot SA and Peugeot SA v Commission of the European Communities. Case T-9/92.Rozsudek Soudu prvního stupně (druhého senátu) ze dne 22. dubna 1993, Automobiles Peugeot SA a Peugeot SA proti Komisi Evropských společenství, věc T-9/92
61992A0010Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 18 December 1992. Cimenteries CBR SA, Blue Circle Industries plc, Syndicat Nationale des Fabricants de Ciments et de Chaux and Fédération de l'Industrie Cimentičre asbl v Commission of the European Communities. Joined cases T-10/92, T-11/92, T-12/92 and T-15/92.Rozsudek Soudu prvního stupně (druhého senátu) ze dne 18. prosince 1992, SA Cimenteries CBR a další proti Komisi Evropských společenství, spojené věci T-10/92, T-11/92, T-12/92 a T-15/92
61992A0034Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 27 October 1994. Fiatagri UK Ltd and New Holland Ford Ltd v Commission of the European Communities.
Case T-34/92.
Rozsudek Soudu prvního stupně (druhého senátu) ze dne 27. října 1994. Fiatagri UK Ltd a New Holland Ford Ltd proti Komisi Evropských společenství, věc T-34/92
61992A0035Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 27 October 1994. John Deere Ltd v Commission of the European Communities. Case T-35/92.Rozsudek Soudu prvního stupně (druhého senátu) ze dne 27. října 1994. John Deere Ltd proti Komisi Evropských společenství, věc T-35/92
61992A0083Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 28 October 1993. Zunis Holding SA and Finan Srl and Massinvest SA v Commission of the European Communities. Case T-83/92.Rozsudek Soudu prvního stupně (druhého senátu) ze dne 28. října 1993, Zunis Holding SA, Finan Srl a Massinvest SA proti Komisi Evropských společenství, věc T-83/92
61992J0017Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 4 May 1993. Federación de Distribuidores Cinematográficos v Estado Espańol et Unión de Productores de Cine y Televisión. Reference for a preliminary ruling: Tribunal Supremo - Spain. National rules intended to promote the distribution of national films. Case C-17/92.Rozsudek Soudního dvora ve věci Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine) proti španělskému státu. Věc C-17/92. Receuil 1993.
61992J0023Judgment of the Court of 2 August 1993. Maria Grana-Novoa v Landesversicherungsanstalt Hessen. Case C-23/92.Rozsudek Soudního dvora ze dne 2. srpna 1993, Maria Grana-Novoa proti Landesversicherungsanstalt Hessen, věc C-23/92
61992J0036Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 19 May 1994. Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven (SEP) NV v Commission of the European Communities. Case C-36/92 P.Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 19. května 1994, Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven (SEP) NV proti Komisi Evropských společenství, věc C-36/92 P
61992J0049Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 8 July 1999. Commission of the European Communities v Anic Partecipazioni SpA. Case C-49/92 P.Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 8. července 1999, Komise Evropských společenství proti Anic Partecipazioni SpA, věc C-49/92
61992J0060Judgment of the Court of 10 November 1993. Otto BV v Postbank NV. Case C-60/92.Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. listopadu 1993, Otto BV proti Postbank NV, věc C-60/92
61992J0091Judgment of the Court of 14 July 1994 Paola Faccini Dori v Recreb Srl. Reference for a preliminary ruling: Giudice conciliatore di Firenze - Italy. Consumer protection in the case of contracts negotiated away from business premises . Case C-91/92.ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA ze dne 14. července 1994,Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Giudice conciliatore di Firenze - Italy. Ochrana spotřebitele v případě smluv uzavíraných mimo obchodní prostory. Věc C-91/92
61992J0092Judgment of the Court of 20 October 1993. Phil Collins v Imtrat Handelsgesellschaft mbH and Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH and Leif Emanuel Kraul v EMI Electrola GmbH. Joined cases C-92/92 and C-326/92.Rozsudek Soudního dvora ze dne 20. října 1993, Phil Collins proti Imtrat Handelsgesellschaft mbH a Patricia Im– und Export Verwaltungsgesellschaft mbH a Leif Emanuel Kraul proti EMI Electrola GmbH, spojené věci C-92/92 a C-326/92
2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti