Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie

Databáze Cesta do Evropské unie

Stránkovaný přehledSvazekČástKapitola
Show details for 1. INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH STRUKTUR1. INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH STRUKTUR
Show details for 2. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR A ES V PŮSOBNOSTI MH ČR2. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR A ES V PŮSOBNOSTI MH ČR
Show details for 3. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - PRINCIPY3. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - PRINCIPY
Show details for 4. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - EXPERTNÍ STUDIE - PROGRAM PHARE4. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - EXPERTNÍ STUDIE - PROGRAM PHARE
Show details for 5.INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRÁVA EU A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA S PRÁVEM EU V PŮSOBNOSTI MMR5.INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRÁVA EU A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA S PRÁVEM EU V PŮSOBNOSTI MMR
Show details for 6. METODICKÉ ZÁSADY SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA PŘIDRUŽENÉHO STÁTU S PRÁVEM EVROPSKÉ UNIE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIK6. METODICKÉ ZÁSADY SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA PŘIDRUŽENÉHO STÁTU S PRÁVEM EVROPSKÉ UNIE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIKY
Show details for 7. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY7. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY
Show details for 8. PODPORA REGIONÁLNÍ A MUNICIPÁLNÍ POLITIKY V EU8. PODPORA REGIONÁLNÍ A MUNICIPÁLNÍ POLITIKY V EU
Show details for 9. SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY S PRÁVEM ES (v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj)9. SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY S PRÁVEM ES (v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj)
Show details for 10. BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA V EVROPSKÉ UNII10. BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA V EVROPSKÉ UNII
Show details for 11. LEGISLATIVNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ UNIE V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU 11. LEGISLATIVNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ UNIE V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
Show details for 12. ÚSTAVNÍ ASPEKTY EVROPSKÉ INTEGRACE12. ÚSTAVNÍ ASPEKTY EVROPSKÉ INTEGRACE
Show details for 13. VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACE V ARCHITEKTUŘE A STAVITELSTVÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A EVROPSKOU UN13. VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACE V ARCHITEKTUŘE A STAVITELSTVÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A EVROPSKOU UNIÍ
Hide details for 14. INTEGRAČNÍ AKTIVITY14. INTEGRAČNÍ AKTIVITY
Show details for I. AKTIVITY EVROPSKÉ UNIE SMĚŘUJÍCÍ K PROHLOUBENÍ A ROZŠÍŘENÍ INTEGRACEI. AKTIVITY EVROPSKÉ UNIE SMĚŘUJÍCÍ K PROHLOUBENÍ A ROZŠÍŘENÍ INTEGRACE
Show details for II. AKTIVITY EVROPSKÉ UNIE SMĚŘUJÍCÍ K PŘIJETÍ ČRII. AKTIVITY EVROPSKÉ UNIE SMĚŘUJÍCÍ K PŘIJETÍ ČR
Hide details for III. AKTIVITY ČESKÉ REPUBLIKY V PŘEDVSTUPNÍ FÁZIIII. AKTIVITY ČESKÉ REPUBLIKY V PŘEDVSTUPNÍ FÁZI
A. Usnesení vlády ČR ze dne 16. června 1997 č. 432 o metodických pokynech pro další zajišťování prací na slučitelnosti právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství
B. Usnesení vlády ČR ze dne 4. března 1998 č. 159 k pozičnímu dokumentu pro oblast Hospodářská a sociální soudržnost (regionální politiky) pro jednání delegace České republiky o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii
C. Usnesení vlády ČR ze dne 11. března 1998 č. 163 k návrhu Národního programu přípravy České republiky na členství v Evropské unii
D. Usnesení vlády ČR ze dne 11. března 1998 č. 171 ke zprávě o sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství za 4. čtvrtletí 1997 a za rok 1997
E. Usnesení vlády ČR ze dne 14. ledna 1998 č. 25 o odvolání a jmenování vedoucího delegace České republiky pro jednání o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii
F. Usnesení vlády ČR ze dne 11. března 1998 č. 182 o návrzích na jmenování členů delegace pro jednání o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii
G. Usnesení vlády ČR ze dne 19. března 1998 č. 188 o Legislativních pravidlech vlády
H. Usnesení vlády ČR ze dne 23. března 1998 č. 202 k návrhu dalšího postupu vlády v reformě veřejné správy
I. Usnesení vlády ČR ze dne 30. března 1998 č. 216 o postupu jednání delegace České republiky o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii (mandát) a k přehledu dosud identifikovaných dopadů přípravy České republiky na členství v Evropské unii na státní rozpočet a institucionální zabezpečení
J. Usnesení vlády ČR ze dne 8. dubna 1998 č. 235 o Zásadách regionální politiky vlády
Show details for IV. INTEGRAČNÍ AKTIVITY MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJIV. INTEGRAČNÍ AKTIVITY MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Show details for 15. EKONOMICKÝ PROFIL ČESKÉ REPUBLIKY15. EKONOMICKÝ PROFIL ČESKÉ REPUBLIKY
Show details for 16. Program obnovy venkova16. Program obnovy venkova
Show details for 17. Zásady regionální politiky vlády České republiky17. Zásady regionální politiky vlády České republiky
Show details for 17. Regionální programy podpory malého a středního podnikání na rok 199917. Regionální programy podpory malého a středního podnikání na rok 1999
Show details for 18. Aktuální otázky sbližování práva ČR s právem ES(v rozsahu působnosti MMR)18. Aktuální otázky sbližování práva ČR s právem ES(v rozsahu působnosti MMR)
2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti