Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Pohledy

Dle celexu   Dle gestora   Dle data vydání v OJ   Směrnice dle celexu   Směrnice - novely   Směrnice dle transpozice   Gestor přidělen-počet   Dle spolugestora  

Stránkovaný přehled - pohled "Dle gestora"GestorCelexNazevCitaceDatumStranaPlatnost doZmenen
Show details for ČBÚČBÚ
Hide details for ČNBČNB
E2009C0205 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 205/09/KOL ze dne 8. května 2009 o systému dočasné rekapitalizace v zásadě zdravých bank za účelem posílení finan... L 02902/03/20110036 - 004431.12.9999
42006D0371 Rozhodnutí přijaté vzájemnou dohodou vlád členských států, jejichž měnou je euro, na úrovni hlav států nebo předsedů vlád ze dne 19. května 2006 o jme... L 13605/24/20060041 - 004105/31/2014
42005D0391 2005/391/ES: Rozhodnutí přijaté vzájemnou dohodou vlád členských států, jejichž měnou je euro, na úrovni hlav států nebo předsedů vlád ze dne 20. květ... L 13005/24/20050016 - 001606/01/2013
42004D0488 2004/488/EC: Decision taken by common accord, at the level of Heads of State or Government, by the Governments of the Member States having the euro as... L 16304/30/20040113 - 011305/31/2012-
42003D0767 ROZHODNUTÍ PŘIJATÉ VZÁJEMNOU DOHODOU NA ÚROVNI HLAV STÁTŮ NEBO PŘEDSEDŮ VLÁD VLÁDAMI ČLENSKÝCH STÁTŮ, KTERÉ PŘIJALY JAKO SVOU MĚNU EURO, ze dne 16. ří... L 27710/28/20030016 - 001610/31/2011-
42003D0379 2003/379/EC: Decision taken by common accord of the Governments of the Member States that have adopted the euro at the level of Heads of State or Gove... L 13105/28/20030017 - 001705/31/2011
42000X1230(01) Agreement of 16 November 2000 between the European Central Bank and the Bank of Greece regarding the claim credited to the Bank of Greece by the Europ... L 33612/30/20000122 - 012312/31/9999
41998D0345 Rozhodnutí přijaté vzájemnou dohodou vlád členských států přijímajících jednotnou měnu na úrovni hlav států nebo vlád ze dne 26. května 1998 o jmenová... L 15405/28/980033 - 003405/31/2006
41996D0735 96/735/EC: Decision taken by common accord by the governments of the Member States of the European Community at the level of Heads of State or Governm... L 33512/24/960047 - 004712/31/9999
41973D0208 Rozhodnutí zástupců vlád členských států ze dne 24. července 1973 o zatímním umístění Evropského fondu pro měnovou spolupráci (73/208/EHS)... L 20707/28/730046 - 004612/31/9999
41964X0306 Prohlášení zástupců vlád členských států Evropského hospodářského společenství, zasedajících v Radě, ze dne 8. května 1964 o pořádání předběžných konz... P 07805/22/641226 - 122612/31/9999
32021X0222(01) Rozhodnutí Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (EU) 2021/272 ze dne 16. prosince 2020, kterým se obnovuje dočasný požadavek, aby fyzické nebo pr... L 06102/22/20210007-002603/18/2021
32021R1814 Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2021/1814 ze dne 7. října 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 2157/1999 o pravomoci Evropské centrální banky ... L 36710/15/20210002-000312/31/9999
32021R1696 Nařízení Rady (EU) 2021/1696 ze dne 21. září 2021, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/840, kterým se zav... L 33609/23/20210001-000212/31/9999
32021R0943 Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2021/943 ze dne 14. května 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v obla... L 21006/14/20210001-004412/31/9999
32021R0840 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/840 ze dne 20. května 2021, kterým se na období 2021-2027 zavádí program výměny,pomoci a odborného vzd... L 18605/27/20210001-001112/31/9999
32021R0728 Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2021/728 ze dne 29. dubna 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 795/2014 o požadavcích v oblasti dozoru nad sys... L 15705/05/20210001-000412/31/9999
32021R0379 Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2021/379 ze dne 22. ledna 2021, o rozvahových položkách úvěrových institucí a sektoru měnových finančních insti... L 07303/03/20210016-008512/31/9999

<< na začátek < předchozí ISAP
1
ISAP
2
ISAP
3
ISAP
4
další > na konec >>

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti