Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Pohledy

Dle celexu   Dle gestora   Dle data vydání v OJ   Směrnice dle celexu   Směrnice - novely   Směrnice dle transpozice   Gestor přidělen-počet   Dle spolugestora  

Stránkovaný přehled - pohled "Dle gestora"GestorCelexNazevCitaceDatumStranaPlatnost doZmenen
Hide details for ČBÚČBÚ
41965D0322(01) Rozhodnutí ze dne 11. března 1965 zástupců vlád členských států, kteří se sešli ve zvláštní Radě ministrů, kterým se mění rozhodnutí ze dne 9. červenc... P 04603/22/650698-069912/31/2003
41957D0831(01) Rozhodnutí o působnosti a jednacím řádu Stálého výboru pro bezpečnost v hornictví... A 02808/31/570487 - 049012/31/9999
32020D0248 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/248 ze dne 21. února 2020, kterým se stanoví technické pokyny pro kontroly v souladu s článkem 17 směrnice Evrop... L 05102/25/20200004-001212/31/9999
32019R1148R(03) Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, změně na... L 23109/06/20190030-003031.12.9999
32019R1148 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, změně nařízení ... L 18607/11/20190001-002012/31/9999
32017R0216 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/216 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013, p... L 03402/09/20170005-000601/31/2021
32017R0215 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/215 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013, p... L 03402/09/20170003-000401/31/2021
32017R0214 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/214 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013, p... L 03402/09/20170001-000201/31/2021
32017H1936 Doporučení Komise (EU) 2017/1936 ze dne 18. října 2017 o bezodkladných krocích k zabránění zneužívání prekurzorů výbušnin... L 27310/24/20170012-001412/31/9999
32014L0028R(01) Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání v... L 25409/20/20160032-003212/31/9999
32014L0028 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin... L 09603/29/20140001-004412/31/9999
32014H0070 2014/70/EU: Doporučení Komise ze dne 22. ledna 2014 o minimálních zásadách pro průzkum a těžbu uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoob... L 03902/08/20140072-007812/31/9999
32013R0098R(01) Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání (Úř. věst... L 31511/30/20170078-007831.12.9999
32013R0098 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání... L 03902/09/20130001-001101/31/2021
32012L0004 Směrnice Komise 2012/4/EU ze dne 22. února 2012, kterou se mění směrnice 2008/43/ES, kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identi... L 05002/23/20120018-002012/31/9999
32010D0347 Rozhodnutí Komise ze dne 19. června 2010, kterým se mění rozhodnutí 2004/388/ES o formuláři pro předání výbušnin v rámci Společenství (oznámeno pod čí... L 15506/22/20100054 - 005512/31/9999
32009D0360 Rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2009, kterým se doplňují technické požadavky pro popis vlastností odpadu stanovené směrnicí Evropského parlamentu a... L 11005/01/20090048 - 005112/31/9999
32009D0359 Rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2009, kterým se doplňuje definice inertního odpadu v rámci provádění čl. 22 odst. 1 písm. f) směrnice Evropského pa... L 11005/01/20090046 - 004712/31/9999
32009D0358 Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2009 o harmonizaci, pravidelném předávání informací a dotazníku podle čl. 22 odst. 1 písm. a) a článku 18 směrnice ... L 11005/01/20090039 - 004512/31/9999

<< na začátek < předchozí ISAP
1
ISAP
2
ISAP
3
ISAP
4
další > na konec >>

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti