Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Pokyny pro překladatele

Databáze Pokyny pro překladatele

Stránkovaný přehledObecné pokyny k překladu právních předpisů ESA. Požadavky na jazyk a styl českých textů
Obecné pokyny k překladu právních předpisů ESB. Vázanost formou originálu
Obecné pokyny k překladu právních předpisů ESC. Kdy se lze odchýlit od originálu
Pomocné prostředky při překladechA. Pravidla pravopisu a jiné příručky pro český jazyk
Pomocné prostředky při překladechB. Další pomocné prostředky v kanceláři
Název dokumentuČást I. - Druh dokumentu
Název dokumentuČást II. - Datum dokumentu
Název dokumentuČást III. - Předmět dokumentu
Název dokumentuČást IV. – Informativní doplněk
PreambuleČást I. – Název instituce vydávající akt
PreambuleČást II. – Právní východiska
PreambuleČást III. – Odůvodnění
PreambuleČást IV. – Přijímací formule
Vlastní text dokumentuČást I. – Členění textu
Vlastní text dokumentuČást II. – Názvy ustanovení
Vlastní text dokumentuČást III. A - Ustanovení týkající se výborů a přezkumných postupů
Vlastní text dokumentuČást III. B - Ustanovení týkající se dokumentů o společných organizacích trhu (zemědělství)
Vlastní text dokumentuČást IV. – Pozměňující ustanovení
Vlastní text dokumentuČást V. – Odkazy
Vlastní text dokumentuČást VI. – Výčty a definice
Vlastní text dokumentuČást VII. – Závěrečná ustanovení
Vlastní text dokumentuČást VIII. – Datace a podpisy
Některá obecná terminologieNěkterá obecná terminologie
Poznámky k formátování stránkyPoznámky k formátování stránky
Příloha1. REGULATIONS
Příloha1. NAŘÍZENÍ
Příloha2. DECISIONS WITHIN THE MEANING OF ARTICLES 189 EC AND 161 EURATOM
Příloha2. ROZHODNUTÍ VE SMYSLU ČLÁNKŮ 189 SMLOUVY O ES A 161 SMLOUVY EURATOM
Příloha3. SUI GENERIS DECISIONS
Příloha3. ROZHODNUTÍ SUI GENERIS
Příloha4. DIRECTIVES
Příloha4. SMĚRNICE
Příloha5. RULES
Příloha5. PRAVIDLA
Příloha6. RECOMMENDATIONS
Příloha6. DOPORUČENÍ
Příloha7. RESOLUTIONS
Příloha7. USNESENÍ
Příloha8. CONCLUSIONS
Příloha8. ZÁVĚRY
Příloha9. PŘÍKLAD ÚVODU SMĚRNICE
Příloha10. PŘÍKLAD POZMĚŇUJÍCÍ SMĚRNICE
Příloha11. PŘÍKLAD ZÁVĚRU SMĚRNICE
PřílohaPoznámky k formátování stránky
Šablony1. Směrnice
Šablony2. Rozhodnutí
Šablony3. Nařízení
Šablony4. Doporučení
Tisk pokynů pro překlad právních předpisů ES Tisk dokumentu ve formátu Word97


2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti